piątek, 8 kwietnia 2011

Dzień po dniu

8 kwietnia 2011

Prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał.

Ojciec, który jest Prawdą, powierza swoją misję Synowi, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem...
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Bóg jest - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Bóg nie jest urojeniem, wymysłem chorego, nieszczęsnego człowieka...
To prawdą jest, że jesteśmy wszyscy chorzy i nieszczęśni...
Ale to nie my wymyśliliśmy sobie Boga, żeby mieć w Nim ukojenie...
Bóg jest i Jezus z Nazaretu posłany przez Boga jest Synem Bożym...
On daje się nam poznać i On ukazuje nam Ojca...

Jezus chce, aby Jego uczniowie znali Go i poznali Ojca...
Jezus posyła nas, abyśmy prawdę o Bogu głosili w świecie...
Abyśmy byli świadkami Jego, aż po krańce ziemi...

On przynosi wyzwolenie - zbawienie człowiekowi uwikłanemu w grzech...
On niesie ocalenie zgubionemu i wprowadza na drogę życia, która prowadzi do Ojca...
On przemienia nas - jesteśmy do Niego podobni...
Duch Święty uzdrawia nas i uświęca...

Brak komentarzy: