środa, 6 kwietnia 2011

Dzień po dniu

6 kwietnia 2011

Wyjdźcie na wolność!
Zabrzmijcie weselem, niebiosa!
Raduj się ziemio!

Drugie wyjście - wyjście z niewoli babilońskiej...
To wezwanie skierowane do nas dziś...

Wy, którzy jesteście smutni...
Wy którzy jesteście obezwładnieni przez bezsens...
Wy sparaliżowani niemożnością poruszania się w ciemności...
Wy niezdolni do miłości, zapatrzeni w siebie, pretensjonalni...

Jezus przez Krzyż wyprowadza was na wolność...
Zbawienie jest wyjściem, ocaleniem, nowym stworzeniem...
Bóg nie zapomniał o tobie jest blisko i działa...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.

Jezus jest zjednoczony z Ojcem w działaniu...
Bóg nie odpoczywa - dzieło stworzenia trwa...
Ma przedłużenie w dziele zbawienia i przemiany świata...
Bóg działa dziś w Kościele...
Chce działać w twoim życiu i przez ciebie...Brak komentarzy: