poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Dzień po dniu

8 kwietnia 2013

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Alleluja!

Tak Bóg umiłował świat, że stał się człowiekiem...
Ale zanim się to stało prosił Maryję z Nazaretu, aby wyraziła zgodę i zechciała być Jego Matką...
Wielka pokora Boga, który prosi człowieka...
Wielkie posłuszeństwo człowieka, który otwiera się na nieznane i nieprawdopodobne...
Zwiastowanie to radosna nowina - Bóg wchodzi w historię człowieka i świata...
Spotkanie Anioła z Maryją jest niezwykłym dialogiem niepojętej tajemnicy z kruchością ludzkiego bytu...

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą...
Nie lękaj się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga...
Duch Święty zstąpi na ciebie...
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym...

Ten dzień jest świętem wielkich zaskoczeń...
Takie zaskoczenia zdarzają się nie rzadko...
Dokonują wielkich przeobrażeń...
Najczęściej zmieniają tor życia...
Nie jest zarezerwowane dla wyjątkowych ludzi...
Chodź Maryja była wyjątkowa i wybrana, ale kto o tym wiedział...
A co wiem ja - co kryje się w głębokości mojego istnienia...
Bóg chce, aby życie człowieka było niezwykłą  historią splotu ludzkiego losu z miłością, którą On nas obdarza...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.

Brak komentarzy: