niedziela, 7 kwietnia 2013

Dzień po dniu

7 kwietnia 2013

Pokój wam.
Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego.

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych...
Światło życia przenika ciemności naszych serc...
Rodzi się nadzieja przez Twe zmartwychwstanie...
I nowa misja, która się nie kończy...

Radość się budzi w sercu, bo Ty jesteś Panie...
Wyszedłeś z grobu i nas wyprowadzasz...
Twa pełnia życia jest darem i perspektywą...
Jesteśmy posłani, aby budzić nadzieję...

Widzieliśmy Pana...
Pan mój i Bóg mój...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli... 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tylko szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
 

Brak komentarzy: