sobota, 27 kwietnia 2013

Dzień po dniu

27 kwietnia 2013

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...

Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego...
Ukazuje nam Boga jako Ojca miłosiernego...
Chce, abyśmy przestali się Go bać...
Chce, abyśmy pozwolili Mu kochać nas...

Bo jest miłością...
Uwierz w Miłość, która jest potężniejsza niż twój grzech...
Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam...
Kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Aby być w pełni trzeba poznać Ojca...
Jest dużo ludzi, którzy nie mają ojca...

Trzeba, aby odnalazły Ojca, którego mamy wszyscy...
Trzeba, aby uwierzyły w Jego Miłość...

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.

Brak komentarzy: