sobota, 13 kwietnia 2013

Dzień po dniu

13 kwietnia 2013

To Ja jestem, nie lękajcie się...

Jezus przychodzi pośród nocy do osamotnionych uczniów na środku jeziora...
Zmagają się z żywiołem wody pośród silnego wiatru...
Gdy przyszedł Jezus łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali...

Ja też podążam na drugi brzeg przez samotność i ciemności...
Jestem umęczony i przestraszony, bo fale są przeciwne...
Jezus przychodzi jak zjawa...
Wchodzi w moje życie i jestem u celu...

Daj mi poznać Twoje przyjście Panie...
Wnieś w ciemność moją światło prawdy...
Rozpal w sercu moim ogień miłości...
Poprowadź mnie przez zawiłość świata...
Abym nie zaginął pośród pozorów i złudzeń...

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję...
Ps 25


Brak komentarzy: