sobota, 20 kwietnia 2013

Dzień po dniu

20 kwietnia 2013

Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga.

Wielu uczniów odeszło...
Trudna jest ta mowa...
Dziś też odchodzą...
Nie rozumieją nauki Pana...

Czy i wy chcecie odejść?


1 komentarz:

Anonimowy pisze...

σκληρός ἐστιν ὁ λόγος – trudne to są słowa, trudna jest to mowa... Bardzo trudna. Nie w zrozumieniu słów skrywa się trudność. Nie w literach trudność zapisana, ale w czynach dnia powszedniego. Trudno nam.. Opieramy się ewangelizacji nie dlatego, że powodem jest umysł, lecz wskutek wymagań moralnych stawianych przez Nauczyciela. Trudno czasem nie przełamać dnia akrobatycznym wyczynem naszych uczynków. Nie chce jedynie religii skąpanej w dymie tajemnicy kadzidła.. …wiary łaknę wprzęgniętej w codzienność. To jest trudne… temu trudno sprostać. Czy chce odejść? Bywają takie chwile.. Wszyć się w schemat świata i zapomnieć…. to takie proste. Ale gdy raz się Go spotkało… gdy choć raz się Go ujrzało.. odchodzić się nie chce, choć w dniach naszych nie zawsze jest to czytelne.