czwartek, 11 kwietnia 2013

Dzień po dniu

11 kwietnia 2013

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddaje w Jego ręce.
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.

Być chrześcijaninem, to wierzyć w Syna...
Jezus Chrystus jest Synem Bożym...
Jest Zbawicielem świata...
Nie ma zbawienia w innym imieniu - tylko Jezus...

Być chrześcijaninem, to otworzyć się na Jezusa...
To zaufać Mu i zaprosić do swojego życia...
To uznać Go - Panem i Zbawicielem mojego życia...
To powierzyć się Jemu, aby mnie prowadził...

Być chrześcijaninem, to otworzyć się na miłość Jezusa...
On pierwszy mnie umiłował...
On umarł na krzyżu za mnie...
On mnie kocha i chce, abym uwierzył, przyjął Jego miłość...
On ukazuje mi miłość Ojca, którzy kocha mnie i nie chce mojej zguby...

Być chrześcijaninem, przyjąć przyjaźń Jezusa...
Być w intymnej relacji miłości z Jezusem...
Karmić się Jego Słowem i Ciałem...
Adorować Go i świadczyć o Nim...

Być chrześcijaninem, to być uczniem Jezusa...
Być w Kościele - wspólnocie zbawionych...
Być zaangażowanym w Kościół i odpowiedzialnym za wspólnotę...
To przyjąć wezwanie Jezusa do służby miłości...
Nie ma niepowołanych, wszyscy są potrzebni...
To z radością wypełnić wolę Bożą...
To widzieć oczyma wiary tę perspektywę, do której jesteśmy zrodzeni - nadzieja Królestwa niezniszczalnego...

Brak komentarzy: