sobota, 11 maja 2013

Dzień po dniu

11 maja 2013

O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje.
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna...

Proszę Cię, Ojcze o wiarę, abym mógł zaufać Tobie...
Proszę, abyś mi wybaczył moje występki...
Proszę o miłosierdzie dla ludzi, którzy odrzucili Ciebie...

Modlitwa próśb jest otwarciem się na dobroć Boga...
Jest wyznaniem, że nie jestem samowystarczalny...

Dlaczego powinniśmy prosić Boga?
Bóg, który zna nas na wylot, wie, czego potrzebujemy.
Bóg jednak chce, abyśmy Go prosili: żebyśmy w nędzy naszego życia zwrócili się do Niego, krzyczeli, wołali do Niego, błagali Go, żalili się Mu, czy wręcz na modlitwie walczyli z Nim... 
KKK 2629-2633

Na pewno Bóg nie potrzebuje naszych próśb, aby nam pomóc.
Proszącymi mamy być ze względu na nas samych. 
Kto nie prosi i nie chce prosić, zamyka się w sobie.
Dopiero człowiek, który prosi, otwiera się i zwraca się do Sprawcy wszelkiego dobra. 
Kto prosi, wraca do Boga. 
Modlitwa prośby naprowadza człowieka na właściwą relację do Boga, który szanuje naszą wolność.

Modlitwa Jabesa 1Krn 4,9-10

Dobry Ojcze, proszę się,
abyś mi skutecznie błogosławił
i rozszerzył granice moje,
a ręka Twoja była ze mną
i abyś zachował mnie od złego...
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła
dobrze znasz moją duszę. Ps 139,14

Prawdziwa modlitwa sprawia, że wychodzimy poza samych siebie i otwiera nas na Ojca oraz braci najbardziej potrzebujących...
Franciszek papa

Brak komentarzy: