niedziela, 5 maja 2013

Dzień po dniu

5 maja 2013

Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu.
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Potrzebujemy Ducha Świętego, jesteśmy w szkole wiary...
Jezus jest naszym nauczycielem i przyjacielem...
Objawia nam tajemnice królestwa...
Duch Święty otwiera nasze serca, abyśmy pojęli to co niepojęte...

Dla apostołów Duch Święty był łaską zrozumienia Paschy Jezusa...
Uzdrawiał ich serca zranione wydarzeniem Golgoty...
Oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma...
Był odwagą i dynamizmem głoszenia Jezusa z wielką skutecznością...

Dla nas Duch Święty jest otwarciem na prawdę nauczaną przez Kościół...
Jest światłem w zderzeniu z ideologią relatywizmy i hedonizmu...
Jest ogniem miłości, który płonie w naszych sercach...
Jest pasją głoszenia światu, że zbawienie jest tylko w Jezusie...

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby żyć w prawdziwie...
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby żyć owocnie...
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby zło zwyciężać dobrem...
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby świadczyć o miłości Boga...

Przyjdź Duchu Święty
napełnij serca Twoich wiernych,
i zapal ws nich ogień Twojej miłości.

Brak komentarzy: