niedziela, 26 maja 2013

Dzień po dniu

26 maja 2013

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Jezus powiedział:"Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu."
Piłat zapytał Jezusa:"Cóż to jest prawda?"

Człowiek przez wieki stawia sobie to pytanie - co to jest prawda?
Gdzie ją szukać? Jak ją zdobyć? Jak nią żyć?
A Jezus mówi:"Prawda was wyzwoli."

Czy prawda polega tylko na zgodności myśli i słów z rzeczywistością?
Jaka jest ta cała prawda, do której nas doprowadza Duch Prawdy?

Bóg jest prawdziwy - istnieje - JESTEM...
Bóg jest Miłością - co to znaczy?
Bóg kocha ciebie - czy w to wierzysz?
Jezus jest Bogiem i człowiekiem - czy to pojmujesz?
Jezus zbawił ludzi na krzyży - czy Go potrzebujesz?
Jezus puka - czy otwierasz się?
Duch wieje tam gdzie chce - czy dajesz się pochwycić miłości?
Miłość rozlewa się w twoim sercu - czy jesteś gotowy?
Miłość Chrystusa przynagla nas - czy słyszysz wezwanie?

Duchu Święty, pociągnij nas wszystkich do miłości, która łączy Cię z Ojcem i Synem.
Ożyw w nas swoje dary, abyśmy mogli tą samą miłością kochać się nawzajem.

To Duch Święty, w istocie daje życie Kościołowi, kieruje jego krokami. Bez obecności i nieustannego działania Ducha Świętego, Kościół nie mógłby żyć i nie mógłby realizować zadania, jakie jemu powierzył zmartwychwstały Jezus - aby iść i nauczać wszystkie narody.
Ewangelizacja jest misją Kościoła, nie tylko niektórych, ale moją, twoją, naszą misją...
Każdy musi być głosicielem Ewangelii, zwłaszcza poprzez swoje życie...
Kościół jest dla ewangelizacji...EN14
Franciszek papa

Brak komentarzy: