piątek, 24 maja 2013

Dzień po dniu

24 maja 2013

Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł...

Znalazłem przyjaciela, a właściwie to On mnie znalazł...
Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi...
Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich...
Jezus życie swoje oddał za mnie...

Przyjaźń z Jezusem otwiera mnie na innych...
Mogę wyjść z siebie z przyjaźnią do ludzi, których spotykam...
To Duch Święty otwiera nas na przyjaźń Jezusa...
To Duch Święty pozwala nam wyjść bez lęku ku braciom i ofiarować im przyjaźń...

Brak komentarzy: