środa, 1 maja 2013

Dzień po dniu

1 maja 2013

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę...
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...

Być zjednoczonym z Jezusem to istota życia chrześcijańskiego...
Latorośle wszczepione w krzew winny...
Przez wiarę i oddanie się Jezusowi trwamy w miłości Jezusa...
Duch Święty zstępuje na nas, przemienia nas i uzdalnia do dobrych czynów...

Wydaje się nieraz, że bez Jezusa możemy czynić dobro...
To dobro może błyszczeć ja złoto, ale chwałę przynosimy sobie...
A nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata...
Duch przemienia motywację i nadaje kierunek - Gloria Dei...

Stworzony jesteś dla dobrych czynów...
Otwórz się na dobroć Boga...
Niech Duch Święty przez ciebie działa...
Będziesz niósł światło Miłości Boga...

Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie 
i staniecie się moimi uczniami...


Brak komentarzy: