środa, 8 maja 2013

Dzień po dniu

8 maja 2013

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować?

Bóg stoi po naszej stronie...
Nie jest przeciwnikiem, ale sojusznikiem...
Bóg chce naszego dobra i szczęścia...
Przeciwnikiem naszym jest szatan...

Jezus zapłacił dług naszych win na krzyżu...
Wszystko zostało darowane...
Teraz trzeba wybrać drogę Jezusa...
Otworzyć się na Ducha Świętego...

Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem...
Przez Jezusa z Ojcem...
Duch Święty mieszka w naszych sercach...
Nic nas nie może odłączyć od Boga...

Odnosimy pełne zwycięstwo nad złem gdy żyjemy w miłości...
Jezus dobry pasterz zna każdego z nas...
Życie swoje oddał za nas i gromadzi nas we wspólnocie Kościoła...
Chce, abyśmy stawali się odpowiedzialni za siebie nawzajem...

Brak komentarzy: