niedziela, 12 maja 2013

Dzień po dniu

12 maja 2013

Po tych słowach uniósł się w ich obecności...

Odszedł, a pozostał do końca i jest...
Jestem z wami i będę was prowadził...
Najbardziej go widać w Eucharystii...
Jest w Słowie i Chlebie...

Ostatnie słowa: otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...
Taka jest wola Pana i misja każdego z nas...
Świeccy i duchowni; młodzi i starsi; dziewczęta i chłopcy...
Wszyscy, którzy uwierzyli...

Panie, daj nam światłe oczy serca...
Tak byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania...
Abyśmy odkryli sens naszego życia...
Uwierzyli, że warto żyć i cierpieć...

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga...
Nasza ojczyzna jest w niebie...

Brak komentarzy: