poniedziałek, 3 października 2016

Dzień po dniu

3 października 2016

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany...

Wszyscy jesteśmy chorzy na śmierć ducha...
Grzech powala nas na ziemię w paraliż egoizmu...
Nie widzimy nikogo tylko własne rany...
Samotność i beznadzieja zaciemnia spojrzenie...

Wokół nas tylu podobnych, a nie widzimy...
Niezdolni zatrzymać się, bo czas na pędzi...
Zajęci sobą podążamy donikąd - On przychodzi...
Jezus wzrusza się i pochyla nad twoim sercem...

W Jego ranach twoje uzdrowienie - Jego Krzyż...
Sam został odrzucony, zraniony i zabity...
Dziś przychodzi - chce ciebie uzdrowić...
Jezus posyła ciebie - idź i ty czyń podobnie...

Jesteś dziś posłany, aby szukać zranionych...
To ty dziś masz misję miłosierdzia w świecie...
Widzieć i zatrzymać się gdy ktoś leży i płacze...
Dotknąć i uzdrowić miłością samego Jezusa... 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jeśli się nie uczymy zatrzymywania się, aby podziwiać i docenić piękno, to nic dziwnego, że wszystko staje się przedmiotem wyzysku bez skrupułów. Zarazem, jeśli chcemy osiągnąć głębokie zmiany, to musimy pamiętać, że modele myślenia realnie wpływają na zachowanie. 
Laudato si 215   

Brak komentarzy: