wtorek, 11 października 2016

Dzień po dniu

11 października 2016

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Zło, grzech, szatan jest naszą niewolą...
Sam człowiek nie jest w stanie się wyzwolić...
Miłosierdzie Boga przez krzyż wyzwala...
Jezus jest naszym wyzwoleniem...

Trzeba głosić Jezusa pośród ciemności...
Być świadkiem Boga to twoje powołanie...
Kościół ma misję w całym świecie...
Każdy z nas jest posłany nieść zbawienie...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...
   

Brak komentarzy: