wtorek, 25 października 2016

Dzień po dniu

25 październik 2016

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy...
Podobne jest do zaczynu...

Nieogarniony Bóg staje się dzieckiem w żłobie...
W moich rękach staje się okruszyną chleba...
Krucha wiara jak listopadowy liść na wietrze...
Wiatr wieje gdzie chce - przewracają się ludzie...

Trzeba, stawać się małym, aby On we mnie rósł...
Tęsknota za Miłością - nie wystarczy rozkochanie...
Być blisko ciebie - w samotności dotknąć Boga...
Zaufać - cierpienie powala i śmierć patrzy w oczy...

Tajemnica to wielka... 

Dialog jest czymś znacznie większym niż komunikowanie prawdy. Realizuje się dzięki przyjemności rozmawiania i dzięki konkretnemu dobru komunikowanemu między tymi, którzy się kochają za pośrednictwem słów. Jest dobrem, które nie polega na rzeczach, ale istnieje w samych osobach dających się nawzajem w dialogu. 
Evangelii gaudium 142
   

Brak komentarzy: