poniedziałek, 24 października 2016

Dzień po dniu

24 października 2016

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga...

Od osiemnastu lat miała ducha niemocy...

Duch niemocy dziś zniewala wielu ludzi...
Nie mogą się wyprostować - patrzeć do góry...
Widzą tylko ziemię - przybici narzekają...
Zamknięci w szczelinie ziemskich niemożności...

Jesteś wolna od swej niemocy - masz moc Ducha...
Gdy się wyprostowała - oddała chwałę Bogu...
Jezus chce ciebie wyprostować - abyś żył pełnią...
Człowiek jest, aby chwalił Pana i kochał Go...

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości...
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...
    

Brak komentarzy: