środa, 26 października 2016

Dzień po dniu

26 października 2016

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...

Idziemy za Jezusem drogą krzyża...
To droga miłości i woli Pana...
Jest wiele przeszkód - wiatry przeciwne...
Duch Święty wspomaga nas w słabości...

Droga Jezusa jest drogą życia...
Przez śmierć do zmartwychwstania...
Pełnia życia i chwała szczęśliwości...
Świadectwo życia - światło w ciemności...

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi...

 We wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, które czyni go nieomylnym «in credendo» . Oznacza to, że kiedy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli nie znajduje słów do wyrażenia swojej wiary. Duch prowadzi go w prawdzie i pociąga do zbawienia. Częścią tajemnicy Jego miłości do ludzi jest to, że Bóg obdarza ogół wiernych zmysłem wiary – sensus fidei – który pomaga im w rozeznawaniu tego, co rzeczywiście pochodzi od Boga. Obecność Ducha zapewnia chrześcijanom swego rodzaju zespolenie z rzeczywistością Bożą oraz mądrość, która pozwala im pojmować tę rzeczywistość intuicyjnie, nawet jeśli nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by ją wyrazić precyzyjnie.
Evangelii gaudium 119   

Brak komentarzy: