czwartek, 27 października 2016

Dzień po dniu

27 października 2016

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi...

Jestem słabym człowiekiem - zwątpienia, lęki, upadek...
Przedzieram się przez czarne chmury codzienności...
Błądzę i ulegam zniechęceniu - co mam robić Panie...
Nie siłą własną lecz mocą Ducha Świętego...

Życie jest walką z własną słabością i siłami zła...
Trzeba zmagać się z pożądliwością i lenistwem...
Wiara jest tarczą - mieczem Ducha jest słowo Pana...
Modlitwa w Duchu - gotowość głoszenia Ewangelii...

Jesteś powołany do zwycięstwa z samym sobą...
Walcz każdego dnia w imię Pana - On jest z tobą...
Wychodź poza siebie z dziękczynieniem i chwałą...
Nie ustawaj - nie odwracaj się do tyłu - walcz...

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie...

Nakaz słuchania krzyku ubogich urzeczywistnia się w nas, gdy dogłębnie się wzruszamy wobec cierpienia drugiego człowieka.
Evangelii gaudium 193     

Brak komentarzy: