czwartek, 6 października 2016

Dzień po dniu

6 październik 2016

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...

Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego...
Jesteśmy bardzo słabi - lenistwo ogarnia nas...
Przychodzi zwątpienie i smutek - egoizm...
Tylko z Duchem Świętym zwyciężamy...

Modlimy się w różnych ziemskich sprawach...
Błąkamy się po materialnych problemach...
Kręcimy się wokół siebie - pełzamy po ziemi...
Gdy mamy Ducha Świętego - mamy wszystko...

Otwórz, Panie, nasze serca.
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...
   

Brak komentarzy: