wtorek, 4 października 2016

Dzień po dniu

4 października 2016

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona... 

Siedzieć blisko Pana i słuchać, co mówi Pan...
Od słuchania wszystko się zaczyna - wiara...
Najpierw słuchać Jezusa, a potem działać...
Owocność naszego życia zależy od słuchania...

Samuelu - mów Panie, bo sługa Twój słucha...
Pośród ciemności Bóg woła ciebie po imieniu...
Jego słowo przebija się przez zwały ciemności...
Nie zatwardzajcie serc waszych - słuchaj Pana...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

  

Brak komentarzy: