poniedziałek, 10 października 2016

Dzień po dniu

10 października 2016

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Oto tu jest coś więcej niż Jonasz...

Prowokacja wobec Boga - wystawianie na próbę...
Żądanie dowodów i usprawiedliwień...
Arogancja i bezczelność w relacji do Jezusa...
Tak było w tedy - tak jest i dzisiaj...

Jezus jest znakiem i obliczem Ojca miłosierdzia...
Wprowadza nas w krainę nieśmiertelności i chwały...
Uzdrawia nas i uwalnia od zła, które jest w nas...
Czyni nas swoimi świadkami i misjonarzami...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli...

Każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały, żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem.   
Laudato si 221 
   

Brak komentarzy: