piątek, 28 października 2016

Dzień po dniu

28 października 2016

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

W Nim także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha...

Jezus wezwał na po imieniu i ustanowił rybakami ludzi...
Posłał nas w środowiska naszej codzienności jako świadków...
Namaścił nas Duchem Świętym - rozpalił w nas ogień...
Mamy czynić uczniów, uzdrawiać i głosić Jego Królestwo...

Kościół jest w drodze - idzie przez świat i szuka ciebie...
Jezus szuka zaginionych - przywraca im życie i wolność...
Uzdrowieni stają się misjonarzami - idą szukać ludzi...
Tylu jeszcze nie zna Jezusa - misja się nie kończy...

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...
   

Brak komentarzy: