niedziela, 30 października 2016

Dzień po dniu

30 października 2016

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie...

Jak dobry jest Bóg - moja dusza raduje się......
Ile miłości i cierpliwości masz Jezu dla nas...
My ciągle wierzgamy, a Ty przymykasz oczy...
Ty jesteś samym Życiem, Ty jesteś Miłością...

Twoje miłosierdzie nad nami niezgłębione...
Ty, Panie ogarniasz miłością wszelkie istoty...
Nikogo nie odrzucasz, zagubionych szukasz...
Jezu, Ty jesteś nadzieją - naszym ocaleniem...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

    

Brak komentarzy: