piątek, 23 grudnia 2016

Dzień po dniu

23 grudnia 2016

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną...

Ponure dni i ciemność - to rzeczywistość naszego życia...
Oto anioł przynosi dobrą wiadomość - Pan już jest blisko...
Niech rozraduje się ludzkie ospałe serce - ziemia zakwitnie...
Jest miłość - czysta, prawdziwa - bez manipulacji i obłudy...

Trzeba wyjść na ulice i wołać - Bóg przychodzi do swych dzieci...
Trzeba pukać do drzwi pustych serc - trzeba uwierzyć miłości...
Światło Boga przebija się przez ciemności naszego życia...
Jest radość i nadzieja rozlana w sercach uczniów Jezusa...

Kimże będzie to dziecię? 
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
   

Brak komentarzy: