niedziela, 11 grudnia 2016

Dzień po dniu

11 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie...

Radosne oczekiwanie na przyjście Pana...
Radość jest owocem Ducha Świętego...
Jest cechą ludzi zakochanych i wolnych...
Wiara jest zakochaniem się w Jezusie...

Chrześcijanin to człowiek radosny...
Raduję się w cierpieniach za was...
Być świadkiem Jezusa - to radość...
Wychodzić do ludzi z radością...

Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie...

    

Brak komentarzy: