środa, 14 grudnia 2016

Dzień po dniu

14 grudnia 2016

Sprawiedliwego spuście nam, niebiosa...

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?...

Jak rozpoznać Tego, który przychodzi...
Jak rozróżnić rzeczywistość od złudzenia...
Kim On jest, który nas zaskakuje i niepokoi...
Czy Ty naprawdę jesteś Mesjaszem?...

Idziemy po omacku drogami świata...
Idziemy na skróty - gubimy szlak...
Są nowe programy, idee - kierunki...
Jezu - Ty jesteś drogą do domu Ojca...

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem...    

Brak komentarzy: