czwartek, 1 grudnia 2016

Dzień po dniu

1 grudnia 2016

Błogosławiony idący do Pana...

Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!

Otwórzcie serca idzie Pan - nasz Zbawca...
Przychodzi do nas pośród nocy zwątpienia...
Jest ocaleniem dla tych, którzy podupadli...
Jest nadzieją naszą i skałą zbawienia...

Na Jezusie - na Skale budujcie dom życia...
Słuchajcie słowa i realizujcie go w życiu...
Wiara nie może być jak rosa o świtaniu...
Trwaj w przeciwnościach i kochaj wrogów...

Ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie...   

Brak komentarzy: