czwartek, 22 grudnia 2016

Dzień po dniu

22 grudnia 2016

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim...

Uwielbienie to modlitwa najdoskonalsza...
Uwielbienie Boga ma być stylem życia...
We wszystkim co robię oddaje chwałę Bogu...
Posłuszeństwo i cierpienie jest chwałą Pana...

Święta to spotkanie z Jezusem w Betlejem...
Kontemplacja miłości Boga w żłóbku...
To Dziecko jest Bogiem - ogarnia nas...
Miłość pokornie puka do drzwi naszych serc...

Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś...

   
  

Brak komentarzy: