poniedziałek, 26 grudnia 2016

Dzień po dniu

26 grudnia 2016

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...

Radość z Betlejem jest chwałą i uwielbieniem Boga...
Miłość Boża rozlana w sercach - bądź świadkiem Jezusa...
Ofiara na krzyżu jest finałem tajemnicy Wcielenia...
Wytrwałość w miłości rodzi owoce ducha w świecie...

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić...
    

Brak komentarzy: