sobota, 3 grudnia 2016

Dzień po dniu

3 grudnia 2016

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza...

Taki jest świat ludzi błąkających się donikąd...
Samotni i poobijani z żalem i pustką w sercu...
Jezus wchodzi w ten świat - gromadzi ludzi...
Powołuje na uczniów i czyni ich misjonarzami...

Aby konsumenci religijni stali się misjonarzami...
Rozpal ogień w sercu - oddaj się służbie Bożej...
Zarzucać sieci na połów - siać ziarno słowa...
Zapalać światło miłości w ciemnych przestrzeniach...

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe suchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...  

Brak komentarzy: