niedziela, 25 grudnia 2016

Dzień po dniu

25 grudnia 2016

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Twój Bóg zaczął królowanie...
Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem!...

W Betlejem rodzi się Jezus, Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel...
Nadzieje Izraela spełniają się - obietnice prorocze realizują...
Cały świat jest pogrążony w ciemnościach grzechu i błędu...
Światło przychodzi do świata - w Nim jest życie i miłość...

Wielokrotnie i na różne sposoby przemówił niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków; a w tych ostatecznych dniach przemówił di nas przez Syna...

Bóg mówi do człowieka - szuka go i wchodzi w relację...
Słowo Boga jest wieczne i skuteczne - Jezus jest Słowem...
Trzeba słuchać - bo naprawdę dziś Bóg mówi do człowieka...
Modlitwa nie może być monologiem człowieka - słuchaj!..

W Nim było życie...
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli...

Jezus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, nadzieją i radością...
Dziś są chrześcijanie, którzy nie wierzą i odrzucają Jezusa i Kościół...
Jezus dziś przychodzi do nas i puka ustawicznie do drzwi naszych serc...
Otwórz się - zaufaj i pozwól, aby Jezus wszedł w twoje ciemne życie...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy...  

 
      

Brak komentarzy: