wtorek, 20 grudnia 2016

Dzień po dniu

20 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca...

Radosna wiadomość - Bóg narodzi się jako Dziecko...
W tym jest wielka miłość Boga do ludzi pogubionych...
Jezus wchodzi w dzieje świata przez FIAT zgodę Maryi...
Posłuszeństwo wiary wprowadza nas w misterium świąt...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...

 
 
  

Brak komentarzy: