niedziela, 18 grudnia 2016

Dzień po dniu

18 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego...

Chodzimy swoimi drogami - mamy swoje projekty...
Nie chcemy ryzyka w obłoku niewiedzy co nas ogarnia...
Boimy się utracić reputację w świecie idąc za Panem...
Przyjąć jako moje coś co naprawdę nie jest moje...

Zaufać drodze wiary, która prowadzi w nieznane...
Przyjąć strategię walki w której Bóg jest wodzem...
Pokochać dziecko jak swoje - gdy nie jest moje...
Iść do Betlejem, gdzie już nie ma miejsca dla mnie...

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twego ramienia...

Wszystko wywodzi się z miłości Bożej, dzięki niej wszystko przyjmuje kształt, do niej wszystko zmierza. Miłość jest największym darem, jaki Bóg przekazał ludziom, jest Jego obietnicą i naszą nadzieją.
Caritas in veritate 2 
   

Brak komentarzy: