poniedziałek, 10 lutego 2020

Dzień po dniu

9 lutego 2020

Wschodzi w ciemności jak światło dla prawych...

Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem...

Chodzimy po omacku po tym świecie...
Żyjemy w iluzjach, szukamy miłości...
Jesteśmy rozdarci - Jezus przychodzi...
On na krzyżu w miłości życie nasze...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...

Chrystus mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek i co powinien czynić, aby prawdziwie być człowiekiem. Wskazuje nam drogę, a tą drogą jest prawda. On sam jest jedną i drugą, a zatem jest także życiem, którego wszyscy poszukujemy. On też wskazuje drogą poza granicę śmierci...
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: