sobota, 8 lutego 2020

Dzień po dniu

8 lutego 2020

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco...

Zmęczenie ogarnia - słabość cię obezwładnia...
Wejdź w ciszę serca - szukaj w Nim spoczynku...
Jego Serce jak brama otwarte jest dla ciebie...
Ludzie szukają Pana - potrzebują uzdrowienia...

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza...

Niebo nie jest puste. Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość.
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: