piątek, 14 lutego 2020

Dzień po dniu

14 lutego 2020

Całemu światu głoście Ewangelię...

Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj...

Idziemy do ludzi z radością i nadzieją...
Jezus zbawił nas przez śmierć na krzyżu...
Otwórz się na Słowo Życia - to Jezus...
Przyjmij dar Ducha Świętego - to Miłość... 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą...

Czy wiara chrześcijańska jest również dla nas dzisiaj nadzieją, która przemienia i podtrzymuje nasze życie? Czy jest ona dla nas sprawcza - czyli jest przesłaniem, które kształtuje w nowy sposób samo życie, czy też jest już tylko informacją, którą z upływem czasu odłożyliśmy na bok i która wydaje się ustępować informacjom bardziej aktualnym?
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: