czwartek, 13 lutego 2020

Dzień po dniu

13 lutego 2020

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

Słowo Twoje, Panie, jest światłem na drodze i życiem...
Idziemy po omacku ufając Tobie - w Tobie jest życie...
Twoja miłość objawia się w Krzyża - jest blaskiem...
Ufamy Tobie, Jezu - Ty uzdrawiasz i przemieniasz... 

Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę...

Wiara nadaje życiu nową podstawę, nowy fundament, na którym człowiek może się oprzeć, a przez to zwyczajny fundament, czyli ufność pokładana w dobrach materialnych, relatywizuje się. Tworzy się nowa wolność wobec tego fundamentu życia, na którym tylko pozornie można się oprzeć, nawet jeśli nie przeczy się jego normalnemu znaczeniu.
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: