poniedziałek, 10 lutego 2020

Dzień po dniu

10 lutego 2020

Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia...

Chwała Pańska napełniła dom Pański...

 Nie jesteś sam - Jezus zna twoje serce, jest blisko...
Twoje rany wołają o miłosierdzie - Jezus cię leczy...
Dotykamy Pana, a On nas dotyka w Chlebie Życia...
Nadzieja jest w Nim - jak światło pośród ciemności...

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskali zdrowie...

Prawdziwym pasterzem jest Ten, który zna także drogę, która wiedzie przez dolinę śmierci; Ten, który nawet na drodze całkowitej samotności, na której nikt nie może mi towarzyszyć, idzie ze mną i prowadzi mnie, abym ją pokonał. On sam przeszedł tę drogę, zszedł do królestwa śmierci, a zwyciężywszy śmierć, powrócił stamtąd, aby teraz towarzyszyć nam i by dać nam pewność, że razem z Nim można tę drogę odnaleźć.
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: