wtorek, 4 lutego 2020

Dzień po dniu

4 lutego 2020

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę...

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby...

Czy twoja wiara doskonali się w słabości?...
Grzech oddala od Pana - miłosierdzie leczy...
Idziemy ku doskonałości - ciągle upadamy...
Pustka świeci ciemnością - Jezus daje życie...

Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości...

Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewno, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi.
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: