czwartek, 20 lutego 2020

Dzień po dniu

20 lutego 2020

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Ty jesteś Mesjasz...

Wyznanie wiary jest fundamentem życia...
Słowo Pana nadaje kształt ludzkiej myśli...
Życie w miłości jest możliwe w mocy Ducha...
Oczyszczenie serca, aby widzieć w prawdzie...
 
Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na ludzi. W modlitwie człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga - co jest godne Boga...
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: