piątek, 7 lutego 2020

Dzień po dniu

7 lutego 2020

Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel...

Pan darował mu grzechy, moc jego wywyższył na wieki...

Trzeba mieć odwagę powiedzieć królowi - tego nie wolno...
Jesteś świadkiem Jezusa, który umiłował nas aż do końca...
Możesz przypłacić głową, ale nie lękaj się - Jezus jest z tobą...
Jesteś grzesznikiem, którego zbawił Pan - dziękuj i raduj się...

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości...

To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość - Osoba.
Benedykt XVI
    

Brak komentarzy: