środa, 30 listopada 2016

Dzień po dniu

30 listopada 2016

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

Idziemy za Tobą - Ty nas wezwałeś...
Życie ma sens - Ty jesteś nadzieją...
Mamy głosić Twoje Królestwo...
Twój Duch nas wspiera i prowadzi...

Wyznać wiarę w Jezusa - On jest Panem...
Wiara w zmartwychwstanie - On żyje...
Zbawienie jest ocalenie dla mnie i ciebie...
Dokonuje się przejście ze śmierci do życia...

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie...
    

Brak komentarzy: