wtorek, 14 lutego 2017

Dzień po dniu

14 lutego 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi...

Jezus jest światłością świata i Zbawicielem...
Posyła ciebie i mnie - aby przekraczać granice...
Cały świat jest w Sercu Boga - Bóg jest dobry...
Ty jesteś posłany - rozdawaj miłość z radością...

Słowo Boże rozszerzało się po całym kraju...

Weź tę Księgę i zjedz - mów do ludzi moim Słowem...
Chwal Boga, który jest Ojcem - kocha wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - ciemność rozbłyśnie...
Jesteś posłany - głoś, uzdrawiaj, przebaczaj...

Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

Duch Święty dokonuje w nas trzech działań: przygotowuje, namaszcza i posyła...
Duch Święty uczy nas spoglądać oczyma Chrystusa, przeżywania życia tak, jak przeżywał je Chrystus, pojmowania życia tak, jak je pojmował Chrystus...
Franciszek papa    
   

Brak komentarzy: