niedziela, 12 lutego 2017

Dzień po dniu

12 lutego 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą...

Czymże jest mądrość tego świata - opętała umysły ludzi...
Mądrość krzyża jest miłością - prowadzi do Domu Ojca...
Jesteśmy pielgrzymami - idziemy za Jezusem drogą życia...
Świat idzie ku śmierci - depcze prawo i odrzuca Boga...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

    

Brak komentarzy: