poniedziałek, 13 lutego 2017

Dzień po dniu

13 lutego 2017

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Domagali się od Niego znaku...

Tyle cudów i znaków działo się przez Jego ręce...
Chodzili za Nim i węszyli - dziś też to robią...
Jego znakiem jest Krzyż, Chleb i Kościół...
Ja i ty mamy być Jego znakiem - czy tak jest?...

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.

Prawie wszystkie trudności w życiu człowieka biorą się z pychy. Proś Mnie o łaskę oderwania się od jakichkolwiek ludzkich próżności a poczujesz się wolny i będziesz mógł przyjść do Mnie, bym napełnił cię Sobą...
Gaston Courtois
      

Brak komentarzy: