poniedziałek, 20 lutego 2017

Dzień po dniu

20 lutego 2017

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy...

Wiara jest konieczna do życia...
Otwiera oczy, rozpala serce...
Jest mocą w przeciwnościach...
Jest odwagą, aby iść pod prąd...

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu...

Wiara pokazuje, jak trwałe mogą być więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny pośród nich...

Wiara oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej...

Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia...
Lumen fidei 50-51
     

Brak komentarzy: