czwartek, 2 lutego 2017

Dzień po dniu

2 lutego 2017

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu...

Nasze dzieci nie są naszą własnością - należą do Boga...
Bóg daje życie - człowiek z miłości i do miłości...
Oddaj dziecko Bogu to zaufanie i miłość do Boga...
Kochaj dziecko - wprowadź je w blask światłości Pana...

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela...

Intencja papieska na luty:
 „Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach”. 


  

Brak komentarzy: